Grote Renovatie en Nieuwbouw

Renovatie van alle 27 fabriekshallen en start planning bouw nieuwe straalloods en spuiterij.